Strona Główna Aktualności Konferencja nt diamentów, nanodiamentów i odmian alotropowych węgla

Konferencja nt diamentów, nanodiamentów i odmian alotropowych węgla

1839

Polscy specjaliści wzięli udział w organizowanej co 5 lat konferencji dotyczącej syntezy diamentów, nanodiamentów i odmian alotropowych węgla w Zakopanem. Oprócz Polaków pojawili się także eksperci z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Kanady, Japonii i Izraela.
Tegoroczna edycja- 5th Wide Bandgap Materials – progress in synthesis and applications and 7th Diamond & Related Films jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials – odbyła się w dniach od 28 czerwca do 2 lipca.
Konferencja została zorganizowana przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej we współpracy z Rosyjską Akademią Nauk i University of Alabama at Birmingham, USA.
– Pierwsza na świecie konferencja na temat syntezy diamentów pod obniżonym ciśnieniem odbyła się również w Polsce, w latach 80. – powiedział PAP prof. Stanisław Mitura, wiceprzewodniczący konferencji. – Organizująca ją prof. Aleksandra Sokołowska z Politechniki Warszawskiej zaprosiła wówczas ok. 50 osób ze wszystkich kontynentów. W tamtych czasach dopiero zaczynało się zdobywanie wiedzy na ten temat – dodał.
Dziś synteza diamentów pod zmniejszonym ciśnieniem jest jedną z najważniejszych zagadnień wysokiej klasy elektroniki, medycyny i biologii. Nie tylko powszechnie się je stosuje, ale bada się też nowe aspekty ich bioaktywności i biozgodności.
– Wśród naukowców zaproszonych na konferencję znalazł się prof. Boris Spitsyn z Rosyjskiej Akademii Nauk, który w latach 80. jako pierwszy na świecie zrobił diament metodą niskotemperaturową. W tamtych czasach otrzymywano diament w wysokich temperaturach, czyli warunkach, zbliżonych do panujących we wnętrzu Ziemi – opowiada dalej prof. Mitura.
Uczestnicy spotkania w Zakopanem debatowali nad swoimi doświadczeniami dotyczącymi diamentów i odmian alotropowych węgla; tzw. related materials, czyli azotków, węglików różnych metali i półmetali; oraz w zakresie materiałów do elektroniki. Dyskutowano także o nanodiamentach, czyli diamentach w nanoskali, o nanomateriałach i nanocząsteczkach, o technologii węglika krzemu i zastosowaniach poszczególnych materiałów.
Na konferencji szczegółowo omówiono wytwarzanie i zastosowanie diamentów w medycynie, inżynierii biomedycznej, optoelektronice, czy elektronice szerokopasmowej.
– Niemcy wykorzystują płytki diamentowe jako soczewki do urządzeń w optyce ultrafioletowej – mówi prof. Mitura. – Elektronika szerokopasmowa znajduje zastosowanie m.in. w aplikacjach kosmicznych i na polu walki, czyli tam gdzie urządzenia pracują w wysokich temperaturach, rzędu 400-5000C.
Szczególne właściwości diamentu, również tego stworzonego w laboratorium, to nie tylko nieprzeciętna twardość i odporność na korozję, właściwości izolacyjne, ale i półprzewodnictwo, duża przewodność cieplna i wysoka temperatura topnienia.
 – Z diamentu można zrobić tranzystory (czyli elementy elektroniczne, wzmacniające sygnał elektryczny), których nie udało się zbudować z krzemu – opowiada prof. Mitura. – W przypadku diamentu potrzebne jest bardzo niskie pole potrzebne do emisji elektronów z jego powierzchni.
Proszki diamentowe tworzą osobną dziedzinę zastosowań. Według prof. Mitury, pokrycie odpowiednio przygotowanymi proszkami diamentowymi zastawek serca wykonanych z tytanu stanowi znakomitą izolację i zapobiega negatywnemu oddziaływaniu implantu z krwią.
1 lipca odbyła się szkoła na temat zastosowań nanodiamentów – The 2nd U.S. – Poland International Workshop: Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials. Podczas spotkania polscy doktoranci mogli wysłuchać referatów najlepszych na świecie naukowców w tej dziedzinie oraz nawiązać współpracę z wybranymi wykładowcami, reprezentującymi międzynarodowe ośrodki naukowe.
Workshop został dofinansowany przez amerykańskie National Science Foundation w wysokości 80 tys. dolarów – ujawnia prof. Mitura. – Kwota ta wystarczyła na pokrycie opłat i przejazdów najlepszych naukowców na świecie.
Uczestnicy konferencji chwalili jej poziom i organizację. Profesor Mitura deklaruje, że "szybko musimy zorganizować następną taką konferencję."

Opracowała: Katarzyna Stępień
Źródło tekstu: www.naukawpolsce.pap.pl
Źródło zdjęcia: D.A. Jubiler24h, Galeria Biżubizarre

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz