Strona Główna Magia kamieni Barwa akwamaryn

Barwa akwamaryn

934

Jony żelaza, oraz centra barwne związane z występowaniem jonów molekularnych odpowiedzialne są za barwę niebieską, niebieskawozieloną lub zielonawą.
Mechanizmy powstawania barwy można wytłumaczyć na podstawie teorii pola krystalicznego lub orbitali molekularnych. Ważną rolę odgrywają także wspomniane już centra barwne, związane z występowaniem defektów sieciowych w strukturze kryształu.
Barwa akwamaryn jest wynikiem oddziaływania wewnątrzkrystalicznych pól elektrostatycznych pochodzących od koordynowanych atomów, jonów lub cząsteczek zwanych ligandami (podstawnikami) na strukturę elektronową jonów żelaza Fe. Według teorii pola krystalicznego przedmiotem rozważań jest pewien „układ” na który składają się metal przejściowy jako atom centralny, o niewysyconej podpowłoce d i pole elektrostatyczne pochodzące od ligandów. Ponieważ podpowłoki d w metalach przejściowych nie są praktycznie ekranowane od pola ligandów, wobec tego potencjał elektrostatyczny pola krystalicznego może zmieniać i/lub zniekształcać poziomy energetyczne tych podpowłok, dając w efekcie rozszczepienie poziomów energetycznych na szereg dyskretnych poziomów energii zwanych termami. Przejście z jednego poziomu energetycznego do drugiego objawia się w postaci określonych barw widmowych lub barw mieszanych.
Żelazo o liczbie atomowej Z=26 posiada niewysyconą podpowłokę 3d w istotny sposób narażoną na wpływ pola elektrostatycznego, którego źródłem są ligandy.

Pojedynczo występujące jony żelaza Fe2+ wbudowane w strukturę krystaliczną akwamaryn, w kanałach utworzonych przez aniony pierścieniowe, występują w koordynacji oktaedrycznej, która powoduje określone rozszczepienie poziomów energetycznych. Powoduje ono absorpcję promieniowania z zakresu widzialnego, a w jej efekcie jasnoniebieską barwę kamienia. Z kolei pojedynczo występujące jony żelaza Fe3+ zastępujące diadochowi jony sieci na pozycjach Al3+, także występują w koordynacji oktaedrycznej, a w wyniku absorpcji promieniowania z zakresu widzialnego wywołują żółtą barwę beryli. Jednoczesne współwystępowanie jonów żelaza Fe2+ i Fe3+ wywołuje niebieskawozieloną lub zielonkawą barwę akwamaryn.

Źródło: rynekjubilerski.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz